crede.info

Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014
Página2/32
Fecha de conversión11.06.2018
Tamaño0.86 Mb.

Descargar 0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: President, moltes gràcies. Senyories, molt bon dia a tothom.

Traspassat l’equador d’aquesta legislatura, ahir mateix el president aprofitava el seu torn per respondre algunes de les respostes a la sessió de control per fer balanç, avui debatem sobre algunes de les decisions polítiques més antisocials i injustes que ha pres l’equip del Sr Rajoy des de la seva arribada al Govern de l’Estat.

El motor principal que dirigeix la vida de les persones evidentment és la salut i, per tant, aquest tema no es pot banalitzar.

En primer lloc, i tal com reflecteix la moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista, és evident que l’aprovació del Reial Decret Llei de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema nacional de salut va suposar una autèntica ruptura del sistema sanitari públic existent fins al moment i del qual tots el partits compartíem els principis fonamentals: caràcter públic, universalitat, equitat i qualitat. Una ruptura que és claríssimament l’inici del problema, que ha generat enormes desigualtats entre ciutadans i que cada dia, vistes les seves pretensions polítiques, anirà a més.

Vostès, senyories del Partit Popular, van voler arribar fins al moll de l’os d’un sistema que presentava importants febleses en l’àmbit econòmic, és cert, però que havia esdevingut –i ahir en parlàvem– un referent a nivell internacional pels seus alts índexs de qualitat. Des del nostre grup compartíem amb vostès la necessitat de realitzar canvis estructurals que permetessin assegurar-ne la sostenibilitat. Però la nostra decepció va ser veure com, més enllà de l’establiment de mesures que introduïssin l’eficiència i l’eficàcia com a pilars fonamentals del sistema de salut per al segle XXI, el que en realitat es feien era un autèntic canvi de model sanitari que no compartim. D’un model sanitari, públic i universal, en què el dret a l’assistència sanitària venia determinat pel fet de la mateixa ciutadania i es finançava, com saben, a través dels impostos, hem passat novament a un model de seguretat social i cobertura basada en el treball. Un model discriminatori i que, com he dit abans, genera autèntiques desigualtats. Un model que va quedar obsolet, que va ser substituït, de manera molt encertada, per un model autènticament públic i universal, i que va suposar un gran progrés en drets socials. Un gran salt endavant en la protecció de la vida i la salut de tots els que vivíem a l’Estat espanyol. Però avui, aquest model és un simple miratge, un retorn als anys 80 o més enllà que ha suposat que un alt nombre de persones hagin quedat, com bé s’ha dit, fora del sistema, i això és irresponsable, intolerable i, evidentment, absolutament contrari al que la ministra propugna: el concepte d’igualtat.

Vostès saben perfectament que no hi ha cap innocència en les seves polítiques –ho han dit la resta de portaveus– i que amb el reial decret llei centenars de persones han quedat fora del sistema. No només parlo dels majors de 26 anys, els professionals liberals, les persones que no tenen recursos, persones vulnerables, sinó evidentment un gran col·lectiu també, que és el d’immigrants irregulars, els quals vostès no han volgut atendre.

Saben perfectament quin és el nostre posicionament respecte d’aquest fet. L’atenció sanitària s’ha de poder garantir a tothom per raons humanitàries i de salut pública. Des de Catalunya, hem atès totes aquestes persones que no tenen reconeguda la condició d’assegurat o beneficiari segons el seu Reial Decret llei, i ho seguirem fent. Però si la situació ja era preocupant fins avui –i de fet els recordo que per cert, aquest mes de gener, fins i tot el Consell d’Europa s’ha posicionat en contra de la seva decisió i considera, per exemple, que negar l’atenció sanitària als immigrants sense papers va en contra dels tractats internacionals–, per tant, si la situació ja era greu, les dues modificacions incorporades via Pressupostos Generals de l’Estat encara fomentaran molts més problemes de desigualtat.

Per moltes explicacions que ens doni la ministra o que el mateix portaveu del Grup Popular pugui explicar, per molts supòsits que hagin intentat plantejar i justificar, tots tenim algun cas, algun exemple, que els desmunta absolutament la teoria. Jo no entraré al cas, però si vol n’hi explicaré un personalment, que és el cas de la meva germana que també va viure un greu problema fora de l’Estat espanyol i que ara encara seria pitjor, vistes les propostes que vostès fan. Per tant, el que compta no són les interpretacions subjectives, el que compta és el que ha quedat escrit. Hi haurà conseqüències, deixaran fora del sistema molts ciutadans espanyols emigrants, especialment joves sense feina, abocats al límit de les seves possibilitats, que, perdonin l’expressió, surten d’Espanya per anar a buscar-se la vida, 600 000 persones han marxat d’Espanya aquest 2013 –això anirà a més– i ens suposarà a tots un problema. Un pas més que demostra que l’executiu central clarament...Catálogo: legis10 -> publicaciones -> borrador -> senado
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de economía y competitividad celebrada el lunes, 15 de diciembre de 2014
senado -> Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el díA 3 de septiembre de 2015
senado -> Borrador incompleto de la sesión plenaria del miércoles 29 de abril de 2015
senado -> Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el miércoles 13 de mayo de 2015
senado -> Comisión de industria celebrada el lunes 30 de junio de 2014
senado -> Borrador de la sesión plenaria extraordinaria, celebrada el
senado -> Borrador de la comisión especial de estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montañA, celebrada el díA 23 de febrero de 2015
senado -> Borrador de la comisión especial de estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montañA, celebrada el díA 23 de febrero de 2015
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de asuntos exteriores, celebrada el martes 12 de abril de 2011
senado -> Borrador de la comisión de internacionalización celebrada el díA 13 de octubre de 2014
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Similar:

Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 12 de noviembre de 2014
E estudio, en el seno de la comisión de medio ambiente y cambio climático, que evalúe la prevencióN, recogida, reciclaje, valoración...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el miércoles 13 de mayo de 2015
Moción por la que se insta al gobierno a la creación de una organización estatal de enfermedades raras (oeer)
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el martes, 11 de noviembre de 2014
Minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ocurrido el díA 8 de noviembre de 2014 en cieza (murcia)
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador de la sesión de la comisión de presupuestos celebrada el miércoles, 19 de noviembre de 2014
Buenos días, senadores y senadoras. Señor Gobernador, bienvenido a la Comisión de Presupuestos. Ruego al señor letrado que proceda...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador de la sesión de la comisión de asuntos exteriores, celebrada el martes 12 de abril de 2011
Borrador de la sesión de la comisión de presupuestos celebrada el martes, 26 de noviembre de 2013
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador de la sesión plenaria celebrada el martes díA 10 de marzo de 2015
El señor presidente: Excelentísima señora doña María Encarnación Moya Nieto, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador de la sesión de la comisión de economía y competitividad celebrada el lunes, 15 de diciembre de 2014
El señor presidente: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Gracias a todos por su presencia
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador incompleto de la sesión plenaria del miércoles 29 de abril de 2015
Moción por la que se insta al gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de restauración de dañOS, compensaciones...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador de la comisión de internacionalización celebrada el díA 13 de octubre de 2014
En primer lugar vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 16 de julio. ¿Hay alguna objeción...
Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014 iconBorrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el díA 3 de septiembre de 2015
Proyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas...


Descargar 0.86 Mb.

Página principal
Contactos

    Página principalBorrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles 19 de febrero de 2014

Descargar 0.86 Mb.